Zdroj: TV Markíza

Pokutu vo výške 15 tisíc eur dostal vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. za odvysielanie skrytej reklamy v programe Športové noviny.

Z posledného zasadnutia Rady pre rozhlasové vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 22. novembra 2016 boli udelené iba dve finančné sankcie, z ktorých jednu dostala programová služba TV Markíza.

Pokuta 15 tisíc eur pre TV Markíza

Odvysielaním príspevku „Škantárovci nepodceňujú regeneráciu“ v programe Športové noviny dňa 23. marca 2016, ktorý obsahoval skryté informácie o spoločnosti VEGAS group s.r.o., nastalo na strane programovej služby TV Markíza porušenie § 31a ods. 4 ZVR, ktorý hovorí o zákaze skrytej reklamy.

Spôsob spracovania uvedeného príspevku bol po dôkladnom rozbore Radou pre vysielanie a retransmisiu vyhodnotený ako príspevok, v ktorom došlo k naplneniu všetkých prvkov skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., čím bola porušená povinnosť ustanovená v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. Skrytá mediálna komerčná komunikácia sa týkala propagácie spoločnosti VEGAS group s.r.o.

Pozrite si pre ilustráciu reklamné video s bratmi Škantárovcami:

V prípade programu “Športové noviny” sa jedná o program, ktorý je redakčne zostavovaný dopredu, pričom samotný vysielateľ určuje, aké vyjadrenia a v akom poradí do príspevku zaradí.

V tomto prípade boli opakovane do príspevku zaraďované zábery na výrobky uvedenej spoločnosti v podobe matracov do postele, ale tiež na jej logo, ktoré bolo zobrazené na prilbe a aj na športových kombinézach bratrancov.

Dokonca aj slovné vyjadrenia oboch Škantárovcov, hoci sa zdá, že znie neutrálne, po posúdení v kontexte, v ktorom odzneli a tiež v kombinácii s obrazovou zložkou, je zrejmé, že tieto vyjadrenia smerujú k pozitívnemu hodnoteniu nových matracov VEGAS, ktoré si bratranci Škantárovci zabezpečili kvôli pasívnej regenerácii, ktorá je v príprave na športové podujatia podstatná.

V celkovom posúdení programu bolo Radou pre vysielanie a retransmisu skonštatované, že program naplnil definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie, ktorú je možné rozložiť na päť prvkov:

1. zvuková, obrazová alebo zvukovo-obrazová informácia
2. priamo alebo nepriamo propaguje tovar, služby, ochrannú známku
3. obchodné meno alebo aktivity fyzickej osoby alebo právnickej osoby vykonávajúcej hospodársku činnosť
4. je uvedená v rámci programu, vysielateľ alebo poskytovateľ AVMS ju zámerne využíva na propagačné účely
5. mohla by vzhľadom na svoju povahu uviesť verejnosť do omylu o podstate tejto informácie.

Uložené boli upozornenia na porušenie zákona

Okrem pokuty vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. bola udelená finančná sankcia aj vysielateľovi Július Pereszlényi – Servis TV – Video (programová služba Televízia Centrum) za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby zo dňa 27. júna 2016 v čase od 10:00 do 18:00 hodiny. Ďalej RVR uložila tri sankcie – upozornenie na porušenie zákona, začala jedno správne konanie a uznala za neopodstatnené štyri sťažnosti.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu