foto: pixabay.com

Tow Center for Digital Journalism, ktoré je súčasťou Journalism School Columbia v spolupráci s Guardian U.S. Mobile Innovation Lab zrealizovali prieskum, v ktorom sa zaoberali push notifikáciami, ktoré zasielajú spravodajské organizácie.

Predbežné výsledky z výskumu boli predstavené na výročnej konferencii Online News Association začiatkom októbra, celá správa z výskumu bude zverejnená v priebehu mesiaca november. Informáciu priniesol niemanlab.org.

Nový výskum, ktorý spoločne zrealizovali Tow Center for Digital Journalism a Guardian U.S. Mobile Innovation Lab poukazuje na skutočnosť ako spravodajské organizácie využívajú respektíve zneužívajú technológiu push notifikácií.

Push notifikácie sú oznámenia v podobe krátkych hlásení, ktoré sú do užívateľského rozhrania mobilných alebo desktopových aplikácií zasielané zo servera alebo z aplikácie na pozadí.

Spravodajské organizácie ich používajú najmä ako upozornenie na nový a zaujímavý obsah. Tieto upozornenia môžu byť doplnené napríklad o zvuk alebo hypertextový odkaz, či obrázok.

Vedúcim výskumníkom analýzy, ktorá bola zameraná na spôsoby využívania push notifikácií, bol Pete Brown zo spoločnosti Tow Center for Digital Journalism.

Výskum bol zameraný len na operačný systém iOS spoločnosti Apple. Do výskumnej vzorky bolo zahrnutých 31 aplikácií, ako napr. Apple News z ktorých sa počas troch týždňov v mesiacoch jún a júl zmonitorovalo 2577 zaslaných push notifikácií.

Pete Brown okrem monitorovania uskutočnil aj dvadsať rozhovor s redaktormi, produktovými manažérmi a manažérmi publika vo vybraných spravodajských spoločnostiach.

V počte push notifikácií, ktoré spravodajské organizácie zasielajú každý deň existuje veľký rozdiel. Spravodajské organizácie v monitorovanom období zasielali v priemere 3,2 notifikácií denne.

Najväčší počet notifikačným oznámení zasielala CNN MoneyStream, v priemere až 11,1 notifikácií za deň. Počas niektorých dní dokonca CNN a CNN MoneyStream zaslali až 17 upozornení. Okrem toho CNN MoneyStream používala vo svojich notifikáciách najviac smajlíkov.

Väčšina push notifikácií, konkrétne 57%, boli upozornenia na aktuálne spravodajstvo. Rozdiel bol, ale zaznamenaný pre Apple News, kde 74% zaslaných notifikácií nesúviselo s aktuálnym spravodajstvom.

Pete Brown rozdelil push notifikácie z iOS aplikácií do štyroch kategórií:

• Doplnkový obsah 55%
• Headlines 25%
• Upútavky 11%
• Zhrnutie hlavných udalostí 8%
• Iné 1%

Pete Brown v štúdií identifikoval aj niekoľko hlavných výziev, ktoré zasielanie push notifikácií pre spravodajské organizácie znamená. Vo svojom článku ich zverejnil niemanlab.org.

Členenie publika a odosielanie personalizovaných upozornení je veľmi ťažké

Výskumný tím sa pozrel na úrovne členenia, ktoré boli ponúkané pre rôzne aplikácie, ktoré do svojho prieskumu zaradil. V celej vzorke sa členenie pohybovalo v rozsahu od 1 a 2. V jednom prípade to bolo dokonca až 52.

Jednou z obáv pri personalizácii push notifikácií je, že vytvorí rovnako veľa problémov, ktoré zároveň rieši.

„Niektorí ľudia očakávajú, že v budúcnosti budú môcť používatelia dostávať personalizované upozornenia aj o najmenších veciach. Len čo sa objaví článok o téme, o ktorý sa zaujímajú, budú o tom informovaní. Čím viac automatizovaných správ budú spravodajské organizácie odosielať, tým viac riskujú, že sa dostanú do filtračnej bubliny v oblasti, kde kedysi mali dostatok kontroly. Ak sa ľuďom nebudú páčiť tieto upozornenia, tak ich jednoducho vypnú a to je to, čo vydavatelia nechcú,“ povedal Pete Brown vo svojom vyjadrení, ktoré zverejnil niemanlab.org.

Lokálne spravodajské skupiny sa snažia zistiť koľko národných a globálnych správ môžu publiku zasielať

„Snažíme sa presne zistiť, v akých oblastiach u nás dochádza k poklesu čitateľov, pretože sme samozrejme zdrojom pre miestne správy, pre mnohé celoštátne správy a pre niektorých ľudí máme aj správy zo Stredozápadu USA,“ uviedol redaktor pracujúci pre jednu z lokálnych spravodajských skupín. Jeho vyjadrenie zverejnil ako súčasť čiastkovej správy niemanlab.org.

Publikum si nie vždy uvedomuje, že na push notifikáciu je možné kliknúť a rozbaliť ju

Denník USA Today napríklad vkladá do push notifikácií fotografie a videá. Ľudia, ale tieto notifikácie nemusia považovať za notifikácie a jednoducho na ne nekliknú. Okrem toho zasielanie prepracovanejších notifikácií je kontrolované Googlom a Applom, čo je menší problém.

Je ťažké vybrať správny obsah do push notifikácie

V jednej správe, príspevku alebo príbehu je množstvo vecí, ktoré sa do push notifikácie nezmestia. Podľa jedného z oslovených redaktorov, ktorý bol zahrnutý do prieskumu, je ťažké vybrať tú správnu informáciu do push notifikácie, ktorá čitateľa zaujme. Vyjadrenie redaktora zverejnil niemanlab.org.

Spravodajské média nevedia či publikom hodnotí push notifikácie a ani čo by považovali za úspešné hodnotenie

V priebehu realizovania výskumu zostal Pete Brown veľmi prekvapený z jednej veci. O svoje zistenie sa podelil s niemanlab.org. Počas rozhovorov s ľuďmi pracujúcimi pre spravodajské organizácie sa ich pýtal, kedy považujú notifikáciu za úspešnú.

Nikto to, ale nevedel. Čo je podľa Browna chyba. Spravodajské organizácie by podľa neho mali vynaložiť viac úsilia, aby o notifikáciách a ich hodnote pre publikum zistili viac.

Určite je potrebné zapojiť čitateľov do analýzy, ktorá spravodajskej organizácií pomôže zhodnotiť, ako fungujú ich push notifikácie, respektíve ktoré fungujú a ktoré nie, resp. je potrebné aby médium permanentne vyhodnocovalo štatistiky aký vplav majú push notifikácie na výslednú návštevnosť stránky.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu