ilustračná titulková grafika Zdroj: Freepik

Združenie Audit Bureau of Circulations Slovakia (ABC SR) vedie mesačne transparentnú metodiku overovania tlačených a predaných nákladov periodickej tlače, ku ktorej v tomto roku pripojili i audit predaja elektronických verzií tlačených vydaní. Vydavateľ magazínu .týždeň krátko po vstupe do nového systému overovania predaja e-vydaní z auditu vystúpil. „Magazín .týždeň, po zadaní prihlášky do systému elektronických vydaní následne vystúpil. K predaju elektronických vydaní je potrebné preukázať evidenciu v zmysle metodiky, čo sa vydavateľovi .týždňa zdalo v tomto štádiu náročné,“ uviedla pre MediaWatch.Dog Monika Šoltýsová z ABC SR.

Audit elektronických vydaní tlačených médií

V tejto kategórii je do metodiky zapojený so svojím elektronickým vydaním denník SME, ktorý si v elektronickej podobe a forme predaja v mesiaci august zakúpilo 14 663 čitateľov. Vo zverejnenej tabuľke sú uvedené aj Hospodárske noviny a magazín .týždeň i napriek absentujúcim dátam predaja ich elektronických vydaní > pozri.

Možnosť transparentného overovania predaja elektronických verzií tlačených vydaní poskytuje ABC SR od apríla 2016 a momentálne je ešte v zábehovom štádiu.

„Zatiaľ je zapojené iba SME. Určite sa predalo z elektronických vydaní (EV) aj z Hospodárskych novín aj za magazín .týždeň, ale ABC SR nemá o tom informáciu, zatiaľ,“ uviedla pre MediaWatch.Dog Monika Šoltýsová za ABC SR.

„Vydavateľ sa s elektronickým vydaním Hospodárskych novín nedávno prihlásil, prvé údaje za EV budú zverejnené v decembri za októbrové vydanie. Čo sa týka vydavateľa magazínu .týždeň, po zadaní prihlášky do systému EV následne vystúpil. K predaju EV je potrebné preukázať evidenciu v zmysle metodiky, čo sa vydavateľovi .týždňa zdalo v tomto štádiu náročné. Treba brať na zreteľ, že overovanie EV je v zábehovom štádiu, po prvom audite EV v praxi sa zhodnotí, či bude potrebné urobiť nejaké úpravy v prijatej metodike,“ doplnila pre MediaWatch.Dog Monika Šoltýsová z ABC SR.

Audit tlačeného a predaného nákladu printových médií

Z mesačnej metodiky, v ktorej sa sleduje počet vytlačených a predaných kusov jednotlivých periodík na Slovensku, je zrejmé, že aj v mesiaci august 2016 v najväčšom náklade vychádzal dvojtýždenník TV Max z vydavateľstva Bauer Media Sk, za ním nasleduje príloha Nový Čas Víkend z vydavateľstva Ringier Axel Springer Slovakia, rebríček pokračuje periodikom týždenník Plus 7 dní z vydavateľstva News and Media Holding.

Celoštátne denníky

V mesiaci august sa stal najpredávanejším celoštátnym denníkom Nový Čas, ktorého priemerný predaj dosiahol 88 821 kusov (pri tlačenom náklade 129 581, vydavateľ
Ringier Axel Springer Slovakia), nasleduje denník Plus jeden deň s predajom 39 920 výtlačkov (tlačený náklad 57 841, vydavateľ News and Media Holding), denník SME s predajom 26 715 výtlačkov (pri tlačenom náklade 38 502, vydavateľ Petit Press) a denník Hospodárske noviny, ktorého sa predalo 11 105 kusov (tlačený náklad 14 572, vydavateľ Mafra Slovakia).

abc-sr-august-2016-graf-1

1-celostatne-denniky-1-az-8-2016-abc-sr-graf-mediawatch-dog
predaný náklad za obdobie január až august 2016 (zdroj dát: ABC SR, graf: MediaWatch.Dog)

Denník Nový Čas je dlhodobo najpredávanejším celoštátnym denníkom, keď od januára do augusta 2016 z celkových 1 milión 057 607 vytlačených kusov predal 725 318 výtlačkov. Nasleduje denník Plus jeden deň, z ktorého sa z celkovo vytlačených 472 318 kusov predalo 331 936 kusov. Za ním skončil denník SME, ktorý dosiahol z celkovo vytlačených 316 837 kusov predaj 222 811 kusov.

Z denníka Hospodárske noviny sa za 8 mesiacov roka 2016 predalo 93 648 výtlačkov z celkovo vytlačených 121 433 kusov, v rámci rozdielu medzi tlačou a predajom majú Hospodárske noviny najmenší rozdiel medzi nákladom a predajom (najnižšiu remitendu).

Regionálne denníky

V tejto kategórii sú sledované dva denníky, z ktorých denník Új Szó v mesiaci august dosiahol predaj 16 678 kusov (pri tlačenom náklade 21 601, vydavateľ Petit Press) a denník Korzár, ktorý sa predal v objeme 9 209 kusov (tlačený náklad 13 269, vydavateľ Petit Press).

abc-sr-august-2016-graf-2

2-regionalne-denniky-1-az-8-2016-abc-sr-graf-mediawatch-dog-graf
predaný náklad za obdobie január až august 2016 (zdroj dát: ABC SR, graf: MediaWatch.Dog)

Új Szó v období január až august 2016 vyšlo v náklade 178 675 ks, z ktorého sa predalo 139 339 výtlačkov a z Korzára sa v rovnakom období z tlačeného nákladu 107 059 kusov predalo 73 811 kusov.

Celoštátne týždenníky

V celoštátnych týždenníkoch je v mesiaci august najpredávanejším titulom Plus 7 dní, ktorého predaj predstavuje 112 930 kusov (pri tlačenom náklade 155 782, vydavateľ News and Media Holding), nasleduje Nový čas pre ženy s 84 083 predanými výtlačkami (tlačený náklad 122 084, vydavateľ Ringier Axel Springer Slovakia).

Trojicu najpredávanejších celoštátnych týždenníkov za mesiac august uzatvára Eurotelevízia, ktorej sa predalo 74 463 kusov (tlačený náklad bol 100 tisíc ks, vydavateľ Bauer Media SK).

Za Eurotelevíziou nasledujú Život, Báječná žena, Katolícke noviny, Rytmus života, Nový čas Nedeľa, Slovenka, Šarm, Chvíľka pre teba, Vasárnap, Tele magazín pre ženy, Týždeň a TV svet.

abc-sr-august-2016-graf-3

3-celostatne-tyzdenniky-1-az-8-2016-abc-sr-graf-mediawatch-dog
predaný náklad za obdobie január až august 2016 (zdroj dát: ABC SR, graf: MediaWatch.Dog)

V celoštátnych týždenníkoch je najpredávanejším titulom Plus 7 dní, ktorého sa v mesiacoch január až august tohto roku z celkového nákladu 1 milión 225 463 kusov predalo 897 220 výtlačkov. Nasleduje Nový čas pre ženy, ktorého predaj z celkového nákladu 1 milión 077 365 predstavuje 744 751 kusov.

Trojicu najpredávanejších celoštátnych týždenníkov uzatvára Eurotelevízia, ktorej sa z celkového nákladu 817 334 kusov predalo 623 971 kusov. Za Televíziou nasledujú Život, Báječná žena, Katolícke noviny, Rytmus života, Nový čas Nedeľa, Slovenka, Šarm, Vasárnap, Chvíľka pre teba, Tele magazín pre ženy, Týždeň a TV svet.

Ekonomické týždenníky

V tejto kategórii je sledovaný iba týždenník Trend, ktorého predaj za mesiac august predstavuje 10 169 kusov (pri tlačenom náklade 12 824, vydavateľ News and Media Holding).

abc-sr-august-2016-graf-4

4-ekonomicke-tyzdenniky-1-az-8-2016-abc-sr-graf-mediawatch-dog
predaný náklad za obdobie január až august 2016 (zdroj dát: ABC SR, graf: MediaWatch.Dog)

Týždenník Trend dosiahol od januára do augusta 2016 z celkového vytlačeného nákladu 107 049 výtlačkov predaj 81 318 kusov.

Regionálne týždenníky

Aj v tejto kategórii je sledovaný len jeden týždenník a to Regionálne noviny MY, ktorých sa v mesiaci august predalo 87 262 výtlačkov (pri tlačenom náklade 125 032, vydavateľ Petit Press).

abc-sr-august-2016-graf-5

5-regionalne-tyzdenniky-1-az-8-2016-abc-sr-graf-mediawatch-dog
predaný náklad za obdobie január až august 2016 (zdroj dát: ABC SR, graf: MediaWatch.Dog)

Za obdobie január až august tohto roka sa z titulu Regionálne noviny MY, z ich celkového nákladu 982 225 výtlačkov predalo 680 475 kusov.

Dvojtýždenníky

Z dvojtýždenníkov je sledovaný iba TV Max, ktorý je s počtom 155 678 kusov (tlačený náklad 211 180, vydavateľ Bauer Media SK), absolútne najpredávanejším tlačeným periodikom zo všetkých sledovaných titulov a to nielen za mesiac august.

abc-sr-august-2016-graf-6

6-dvojtyzdenniky-1-az-8-2016-abc-sr-graf-mediawatch-dog
predaný náklad za obdobie január až august 2016 (zdroj dát: ABC SR, graf: MediaWatch.Dog)

TV Max je s počtom vytlačených kusov v objeme 1 milión 732 360 a z toho predaných 1 milión 333 444 kusov v období január až august 2016 absolútne najpredávanejším tlačeným periodikom zo všetkých titulov zaradených v audite ABC SR.

Mesačníky

V kategórii mesačníkov je najpredávanejším titulom časopis Záhradkár s predajom 73 440 kusov (pri tlačenom náklade 108 170, vydavateľ News and Media Holding), nasleduje Nový Čas krížovky, ktorého sa predalo 69 848 kusov (tlačený náklad 100 315, vydavateľ Ringier Axel Springer Slovakia) a prvú trojicu uzatvára časopis Zdravie s predajom 55 897 kusov (pri tlačenom náklade 75 910, vydavateľ News and Media Holding).

Rebríček pokračuje časopisom Eva, Emma, Nota Bene, Evita magazín, Kamarát, Nový čas Bývanie, Urob si sám, Madam Eva, Dobré jedlo, Poľovníctvo a Rybárstvo, Forbes, Vitalita, Pekné Bývanie, Praktická Slovenka, Auto Bild, Geo, Break, Lišiak, Slovenka zdravie rodiny, La Femme a Magická žena.

abc-sr-august-2016-graf-7

7-mesacniky-1-az-8-2016-abc-sr-graf-mediawatch-dog
predaný náklad za obdobie január až august 2016 (zdroj dát: ABC SR, graf: MediaWatch.Dog)

Čo sa týka tlačeného a predaného nákladu mesačníkov, podľa údajov z auditu ABC SR vyplýva, že tlač a predaj týchto periodík je na trhu najproblémovejší. Napríklad časopisy Lišiak, Magická žena a Vitalita majú podľa údajov z metodického vedenia od januára do augusta 2016 viac nepredaných ako predaných výtlačkov. Známy časopis Break (do októbra 2015 Brejk) je s počtom predaných titulov 42 803 kusov oproti 41 647 zostatkových kusov len o 1156 kusov v pluse.

Prečítajte si aj > Penta predala svoj magazín BREAK vydavateľstvu finančníka Antona Siekela

Prílohy printových médií

V prílohách je na prvom mieste s počtom 132 419 predaných kusov (tlačený náklad 195 730, vydavateľ Ringier Axel Springer Slovakia) Nový čas víkend, nasleduje Fotelka, ktorá dosiahla predaj 75 984 výtlačkov (pri tlačenom náklade 105 260, vydavateľ Petit Press), TV Oko s predajom 47 702 kusov (tlačený náklad 64 557, vydavateľ
Petit Press, a.s.) a Plus 7 nap, ktorého predaj dosiahol 21 121 kusov (pri tlačenom náklade 29 533, vydavateľ Petit Press).

abc-sr-august-2016-graf-8

8-prilohy-1-az-8-2016-abc-sr-graf-mediawatch-dog
predaný náklad za obdobie január až august 2016 (zdroj dát: ABC SR, graf: MediaWatch.Dog)

V prílohách je v tomto roku, za obdobie január až august 2016, na prvom mieste Nový čas víkend s počtom predaných kusov 1 milión 078 613 z celkového nákladu 1 milión 587 051, nasledujú Fotelka, TV Oko a Plus 7 nap.

ZANECHAŤ KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu