Nedávno sme priniesli informáciu o TV Trenčín, zdá sa, že situácia sa vyjasňuje. Zmluva Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) so spoločnosťou Slovakia okolo sveta, ktorá prevádzkuje Televíziu Trenčín, je neplatná už 15 mesiacov. Myslí si to predseda TSK Jaroslav Baška. Že to tak celkom byť nemusí, nás dnes informoval riaditeľ TV Trenčín Peter Hlucháň. Situácia sa zjavne opäť zamotáva a rozuzlí sa až na súde. Sme zvedaví v akej podobe bude fungovať TV Trenčín aj naďalej. Budeme jej držať päste!

„Podľa nášho právneho výkladu sa skončila k 13. 11. 2012, predmetná zmluva je teda už viac ako 15 mesiacov neplatná. Dôvodom ukončenia zmluvného vzťahu je skutočnosť, že zmluva bola uzavretá na dobu určitú – v čase trvania platnosti licencie pre vysielanie. Z obsahu zmluvy je zrejmé, že zmluvný vzťah sa skončil dňom skončenia platnosti licencie, ktorá bola TV Trenčín udelená na 12 rokov, teda do 13. 11. 2012,“ pripomenul Baška.

Ako dodal, 30. januára 2014 upovedomil listom prevádzkovateľa TV Trenčín, aby nevyrábal a nevysielal relácie s prezentáciou TSK. Následne vedenie TSK informovalo na stretnutí zástupcu a prevádzkovateľa TV Trenčín o zistených skutočnostiach a predložilo návrh budúcej možnej spolupráce. „Očakávame stanovisko druhej strany k návrhu, ktorý je porovnateľný s ostatnými televíziami,“ doplnil predseda TSK.

TSK sa podľa neho v predchádzajúcom období prezentoval na základe zmlúv v regionálnych televíziách TV Pohoda, TV Považie, RTV Prievidza, CETV Nitra a TV Trenčín. „Pre porovnanie, v roku 2013 predstavovala prezentácia TSK v štyroch televíziách sumu dovedna 90.678,54 eura a prezentácia len v TV Trenčín 358.594,08 eura, čo predstavuje takmer 80 percent všetkých finančných prostriedkov na prezentáciu kraja v regionálnych televíziách. Naozaj nepoznám na Slovensku podobne luxusne zaplatenú regionálnu súkromnú televíziu, ako je TV Trenčín,“ skonštatoval Baška s tým, že podľa neho ide o nevýhodnú zmluvu pre TSK a vo vzťahu k ostatným regionálnym TV aj nespravodlivú.

Ako dodal, nové vedenie TSK považuje informovanosť verejnosti v podaní regionálnych televízií za veľmi dôležitú časť prezentácie kraja. Mala by to však byť prezentácia v primeranej podobe a forme, finančná podpora od TSK musí vychádzať z jeho aktuálnych možností.

 

Doplnené 14:42h. o reakciu TV Trenčín:

Baškove mediálne manipulácie  20.3.2014

Župan Baška nehovoril pravdu, ak v prezentácii pred médiami včera, na Jozefa, vyhlásil, že zmluva medzi prevádzkovateľom Televízie Trenčín a TSK bola na dobu určitú do 13.11.2012. V našom vyjadrení k tomuto absurdnému tvrdeniu, ktorému predchádzala kvalifikovaná právna analýza a TSK ho obdržalo už 14.2.2014, sa jasne píše: ,,Zmluva číslo 2005/0046 bola prolongovaná (už v roku 2008) Dodatkom č. 1 predmetnej zmluvy na dobu určitú, ktorá je ohraničená platnosťou licencie…“ Zatiaľ licenciu stále máme, takže zmluva stále platí.

Je zarážajúce, že tento rozhodujúci fakt v rozhovoroch pre médiá Baška vôbec nespomenul, teda zámerne klamal. Na stretnutie s inými regionálnymi televíziami, ktoré majú zmluvné vzťahy s TSK, nás tiež „takticky“ nepozval. Jednoducho povedané, nedal nám šancu okamžite reagovať na populistické grafy a následné komentáre vytrhnuté z kontextu. Nespomenul veľmi dôležitú skutočnosť, že pre TSK vyrábame a vysielame 13,3 krát toľko minút mesačne, ako napríklad TV Pohoda v Novom Meste nad Váhom. Konkrétne oni vyrábajú podľa zmluvy, ktorú sme našli na stránke TSK, iba 30 minút mesačne. My za rovnaké obdobie až 400 minút!

Čo teda vyjadrujú Baškove efektné 3D grafy? Iba nevyváženú informáciu o tom, že údajne krajská Televízia Trenčín dostáva veľa a iné televízie, ktoré sú oveľa menšie zasa málo. Vnímavým divákom je jasné, že 13,3 násobné množstvo akéhokoľvek tovaru či služieb je logicky drahšie. Jednoducho pre to, že je to 13,3 násobok práce. Naopak cena litra mlieka musí byť pochopiteľne nižšia ako cena 13,3 litra mlieka. Ale buďme konkrétni!
Naša priemerná minútová cena je 38,59 EUR, TV Pohoda Nové Mesto nad Váhom má 39,50 EUR za minútu, teda vyššiu, a TV Považie (podľa vyjadrenia jej majiteľa pána Galoviča) dokonca 70 EUR za minútu. O akých neprimeraných finančných zdrojoch to teda pán Jaroslav Baška do medií hovorí, KEĎ SME NAJLACNEJŠÍ V TSK?

New York nie je Paríž a Nové Mesto nad Váhom nie je Trenčín. Čestné a konštruktívne by bolo na rovinu povedať, že krajské mesto Trenčín zákonite potrebuje viac minút výroby aj vysielania, pretože má iné parametre potrieb INFORMOVANOSTI občanov, ako okresné či menšie mestá v TSK. Podobné mediálne rozdiely sú aj medzi hlavným mestom SR Bratislavou a ostatnými krajskými mestami, daných nielen počtom obyvateľov, ale aj historicko-kultúrnymi atribútmi.

Teda neporovnávajme neporovnateľné a nehádžme všetkých do jedného vreca. Na Slovensku neexistujú 2 rovnaké regionálne televízie čo sa týka pokrytia, vstupných investícií do technológií, množstva vyrábaného programu či profesionality ich autorov. Globálne čísla vytrhnuté z kontextu a masírovanie príslovečnej slovenskej závisti nič nevyriešia!

Žial, regionálne televízie na Slovensku v súčasnosti ponúkajú svoje služby paradoxne za nižšie ceny, ako printové regionálne mediá. V tejto situácii, namiesto serióznej analýzy, sa tu zástupcovia jednotlivých regionálok hašteria a nechajú politikmi manipulovať. Kým verejnosti odhalíme pozadie opakovanej štvavej kampane v štýle o nás bez nás, dovoľte župana Bašku verejne vyzvať na chlapský dialóg pred kamerami, kde by odzneli aj vecné argumenty z druhej strany.

Reakcia: Likvidačná redukcia!  publikovaná 19.3.2014

100 starých Trenčanov sme sa opýtali, či by bezmála 90% redukciu čohokoľvek (či už peňazí alebo hmotnosti) považovali za reálnu! Takmer všetci oslovení sa schuti zasmiali, ba poniektorí si aj veľavravne poklepávali po čele. Plným právom. Pretože znížiť rozpočet o 90 percent je samozrejme likvidačné.

A práve takýto návrh nám 18. marca predložil nový riaditeľ Úradu TSK na „rokovaní“ o zadržiavaní peňazí mienkotvornej Televízii Trenčín. Pri všetkej úcte k tým, čo prevzali moc v našom kraji, je takáto „ponuka“ samozrejme neakceptovateľná. Hoci sme predložili vecné argumenty o tom, že Televízia Trenčín je jedinou regionálnou televíziou s frekvenciou a licenciou v našom krajskom meste a vysiela pre cieľovú skupinu až 1,5 milióna divákov, pri vynikajúcej sledovanosti (17,28% – priemer) a pritom vyrába za najnižšie jednotkové ceny na Slovensku, nepomohlo to!…

Pre názornosť, výroba a vysielanie určené priemernej domácnosti s počtom 4 ľudí je až 8krát lacnejšia, ako 1 vydanie Trenčianskych novín. Každý občan vie, že v zmysle zástrčkového zákona platí každá domácnosť 4,65 EUR za mesiac. Pre porovnanie, za nás diváci neplatia, ale platí Trenčiansky samosprávny kraj naozaj smiešnu čiastku 0,25 EUR za mesiac na priemernú domácnosť. To je trhová cena obyčajného rožku.

Naozaj kompetentným nestojíme ani za túto minimálnu čiastku?
Samozrejme, ak nie je politická vôla, aby tu tá televízia bola, tak jednoducho nebude. Podľa scenára Šetrime nech to stojí, čo to stojí sa už odohrala rovnaká fraška pred vypovedaním zmluvy s Richardom Rybníčkom – samozvaným „odborníkom“ na hodnotenie Televízie Trenčín. Rybníček nezákonne vypovedal 1. apríla 2011 Trenčianskej televízii takmer 10 rokov fungujúcu zmluvu, ktorú rešpektovali primátori Žiška, Liška aj Celler. Posledný menovaný ju dokonca v médiách označoval za nepriestreľnú a nevypovedateľnú. Rybníček ju nezákonne vypovedal a v rozpore s Obchodným zákonníkom do uplynutia výpovednej lehoty nezaplatil televízii za 729 vyrobených a odvysielaných relácií. Z pozície moci do dnešného dňa ignoruje uhradenie 5 faktúr, ktoré sú z nášho pohľadu predmetom zbytočných súdnych sporov. To je ostatne Rybníčkova špecialita, ktorú prezentoval aj v STV a za prehraté spory platili ešte aj ďaľší traja riaditelia, ktorí nastúpili do funkcie po ňom (Hreha, Nižňanský a Zemková).

Každý občan vie, že keď niekto neplatí načas, dlh neustále narastá. Vo väzbe na prevádzkovateľa Televízie Trenčín ho Richard Rybníček takmer zdvojnásobil a k 31.12.2013 dosiahol úctyhodných 715 tisíc EUR. Taký je rezultát „originálneho“ spôsobu šetrenia, ktoré zrejme odkukalo od Richarda Rybníčka aj nové vedenie župy.

Mimochodom, 3. marca prevádzkovateľ Televízie Trenčín vyhral ďaľší spor o 5 nezaplatenýh faktúr. Žial, popri nevymožiteľnosti práva sa neplatiči stávajú jednou z najvýznamnejšich bŕzd našej spoločnosti, ktorú nám opakovane vyčíta aj Európska únia. Veríme, že už 7. mája opäť zvíťazíme v obdobnom spore s mestom Trenčín, lebo Najvyšší súd SR zrušil nezákonný rozsudok Krajského súdu v Trenčíne a vec vrátil na nové konanie, kde by konečne mali svedčiť aj tí, čo zmluvu vytvorili.

V rámci fair-play a v zmysle platných právnych noriem nie je férové nezaplatiť za prácu. Žial, tento „slovenský národný šport“ je achillovkou rozvoja malého a stredného podnikania na Slovensku. Raz darmo, nikto z nás nerobí zadarmo a v zmysle Ústavy Slovenskej republiky treba poškodenej strane zaplatiť odrobenú robotu bez ohľadu na to, či zmluva bola schválená, alebo nie. Je všeobecne známe, že neuhradené faktúry v minulom roku zlikvidovali na Slovensku vyše 400 firiem. Veríme, že neobohatíme tento smutný štatistický údaj. Ľudová múdrosť vraví, že ryba smrdí od hlavy. Tí, ktorých sme zvolili do verejných funkcií, by si mali jasne uvedomiť, že sa dali do služieb občanov, ktorých nemajú šikanovať, sekírovať a znechucovať, ale naopak, férovo a racionálne im slúžiť.

Vaša Televízia Trenčín

Zdroj: TASR, TV Trenčín